légy trendi!myClubnascarolvasni jó!chatelj!fashion
Egyéni keresés
hirdetés

"A tű­zol­tás egy o­lyan cse­lek­mény, a­mely a pusz­tí­tó tü­zek el­ol­tá­sá­ra i­rá­nyul. A tű­zol­tó fel­ada­ta, hogy meg­aka­dá­lyoz­za em­be­rek é­le­té­nek, kör­nye­ze­té­nek és tu­laj­do­ná­nak le­rom­bo­lá­sát."